Alle activiteiten die deel uitmaken van menselijk gedrag, zijn op een lange termijn ontwikkeld. Heel, heel lang geleden was het de taak van een prehistorische jager om het doelwit zo precies mogelijk te raken om zo voedsel te krijgen. Het doel van een hedendaagse atleet is om door de juiste sport training te verrichten bijvoorbeeld een speer zo ver mogelijk te werpen.

In het geval van deze atleet wordt de prestatie geëvalueerd volgens de vooraf vastgestelde regels van de sportdiscipline, en in dit geval wordt de sportprestatie uitgedrukt in de lengte van de worp. Het vermogen om een ​​bepaalde prestatie herhaaldelijk te bereiken, wordt ook wel efficiëntie genoemd.

Doel sport training

Het doel van sport training is dan ook om een maximale individuele (of team) efficiëntie te bereiken in een geselecteerde sportdiscipline. Dit is niet in een enkele dag te verkrijgen, maar heeft een langdurige oefening nodig.

De meeste prestaties zijn afhankelijk van een specifieke motoriek die nauw verband houden met de sportdiscipline. En deze motorische vaardigheden komen vervolgens tot uiting door sportvaardigheden.

Tactische vaardigheden

Jouw motivatie daarbij wordt opgevat als een innerlijke prikkel om bepaalde activiteiten beter uit te kunnen voeren. Via aangeleerde tactische vaardigheden, kan jij vervolgens doelgericht aan een sportcompetitie meedoen.

De juiste sport training bestaat veelal uit de volgende belangrijke individuele onderdelen:

Het fysieke onderdeel: dit is over het algemeen gericht op het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Denk hierbij aan lichaamskrachten, uithoudingsvermogen, snelheids-  en coördinatievaardigheden, plus flexibiliteit.

Het technische onderdeel: deze richt zich op het verwerven van sportvaardigheden dankzij motorisch leren. Het gaat hier om fundamentele vaardigheden, die gebaseerd zijn op de natuurlijke ontogenetische ontwikkeling van een mens. Het omvat lopen, rennen, springen, klimmen, bovenhands gooien, etc.

Het tactische onderdeel: dit richt zich op het verwerven en verder ontwikkelen van verschillende manieren om doelbewust aan sportwedstrijden deel te nemen. Het is het onderdeel van de sport training die zich richt op een pad naar de overwinning. De belangrijkste sleutelwoorden zijn hier strategie en tactiek.

Het psychologische onderdeel: dit is gericht op het verbeteren van de persoonlijkheid van de atleet. Denk bijvoorbeeld aan op positieve invloed wat betreft fair play, of een maximale efficiëntie als doel te hebben bij een hogere leeftijd.

Dus als je beter in vorm wilt komen, jouw sportprestaties wilt verbeteren, beter wilt worden in een bepaalde sportdiscipline, of in ieder geval qua conditie bij wilt blijven, dan zijn deze bovenstaande onderdelen de verborgen kracht achter jouw vermogen om je sportniveau te veranderen.

En of het hier nu om out- of indoor golf training gaat, reactie of kracht training, of de flexibiliteit plus specifieke tactieken van bijvoorbeeld taekwondo, dat maakt niet uit. Als jij er maar voor zorgt dat jouw lichaam de juiste sportieve Actioncam-Mania tools aangeboden krijgt om dit allemaal mogelijk te maken.

Actioncam-Mania wenst jou op deze wijze dan ook absoluut heel succesvolle sportactiviteiten toe, wat je doel ook is!

training